Flageolet

Drie-fasen-model

Drie-fasen-model

Ik heb het als rijkdom ervaren om een aantal gedegen opleidingen op het gebied van therapie/coaching gevolgd te hebben:

  • De opleiding tot ZKM-consultant (Zelf Konfrontatie Methode)
  • De opleiding tot Coach NLP-master
  • De opleiding Systemisch Coach
  • Diverse korte trainingen op het gebied van cognitieve en oplossingsgerichte behandelwijzen.

De diverse opleidingen en jarenlange ervaring in het coachen hebben er toe geleid dat ik een eigen therapeutisch model heb ontwikkeld, waarin onderdelen van bovenstaande opleidingen terug te vinden zijn. Belangrijke basis is het systemisch denken. Afhankelijk van het verloop van het therapeutisch traject wordt een keuze gemaakt uit diverse coachingstechnieken. Dat houdt in dat uw traject uniek is, geheel passend bij uw leven en bij uw situatie.

Belangrijk aspect in de therapie is het onderdeel ‘tijd’.  Voor een sessie wordt ruim de tijd genomen. Komen tot inzicht, het verwerken van bepaalde zaken, het richting zoeken naar ‘beter’ vraagt tijd. We stoppen dus ook niet na een uur.

De drie fasen uit het model zijn als volgt weer te geven:

  1. De systemische zoektocht naar het waarom, de oorzaak van beleefde spanningen. (waar ligt het aan)
  2. Het samen zoeken naar alternatieven voor ontwikkelde overlevingsstrategieën. (wat kunnen we er aan doen)
  3. Praktische training in het toepassen van nieuwe vaardigheden in de praktijk (waaronder communicatieve vaardigheden)

De start is altijd een kennismakingsgesprek. U wilt mij ontmoeten, ik wil u graag ontmoeten. U kunt bellen voor een afspraak.