Flageolet

Familieopstellingen

Een opstelling is één van de mogelijkheden in een therapeutisch proces.

De betekenis, die onze familie heeft op de manier waarop wij geworden zijn wíe we zijn, is enorm. Onze ouders, onze grootouders, onze broers en zussen, ze hebben een enorme impact op de manier waarop wij in het leven staan. Het kan heel goed mogelijk zijn dat we ons niet bewust zijn van deze invloed. We hebben het verdrongen, we ‘weten het niet meer’. Dit proces kan nog sterker worden als er traumatische gebeurtenissen zijn geweest. Het gevolg kan zijn dat we ons niet gelukkig voelen, last hebben van spanning, stress, ziektes of depressies.

Een opstelling brengt op een indringende wijze in beeld welke invloeden er zijn geweest. Bepaalde zaken worden verhelderd, er komt inzicht in dat, wat soms al een leven lang als een belemmering werd ervaren. Een opstelling kan verlichting geven, bevrijding bewerkstelligen, de weg naar de vrijheid openen.

Soms is het goed om na een opstelling verder te gaan. In een persoonlijke therapeutische setting wordt dan gezocht naar alternatieven voor het gedrag, dat tot nu toe zo belastend was. U vindt de beschrijving hierover bij de link ‘therapie/coaching’.

Een opstelling kan met een groep mensen gebeuren, er kan ook een ‘tafelopstelling’ gedaan worden. U bent dan alleen, samen met mij, om een opstelling te doen m.b.v. poppetjes. Ik spreek graag met u door wat de mogelijkheden zijn.