Flageolet

Teamontwikkeling – hoe komen we in beweging?

Een goed team is in ontwikkeling. Het is ook prettig om als collega’s samen te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Een voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling is dat het team goed samenwerkt. Woorden als veiligheid, samenwerking, communicatie, waardering, leren van elkaar, leiding geven en leiding ontvangen zijn daarbij belangrijk.

Het kan voorkomen dat een team in plaats van vooruit te gaan ‘stil staat’ of zelfs het gevoel heeft achteruit te gaan. Daar kunnen veel oorzaken aan ten grondslag liggen. Bijzonder is het om te zien dat regelmatig elk teamlid afzonderlijk graag verbetering in een aantal zaken wil maar dat het team als collectief niet in beweging komt.

Voor mij is het een geweldige uitdaging om een analyse te maken van de oorzaken van deze situatie. Op veel scholen met een (stevige) problematiek heb ik dat inmiddels gedaan. Veelal in samenwerking met de Stichting Vervangingsfonds. De analyse betreft niet alleen wat niet goed gaat maar vooral ook welke positieve krachten het team heeft en hoe deze opnieuw ruimte kunnen krijgen. De analyse leidt altijd tot een plan van aanpak. Kern is niet stil te staan bij onmogelijkheden maar vooruit te gaan met de vaak in potentie aanwezige mogelijkheden. Grote winst is een toename van welbevinden, grotere betrokkenheid op elkaar, meer plezier in het werk. Dat leidt mede tot een kwalitatief beter team. Voor een team tot 20 personen bieden wij zelfs een prachtige locatie op de Sallandse Heuvelrug om temidden van de rustgevende natuur aan het werk te gaan.