Flageolet

Interimmanagement

Er komen situaties voor waarin het goed is om de leiding van de school over te dragen aan een extern iemand. Een paar van deze situaties:

– Er zijn spanningen in de school waar het team zelf niet uit kan komen;

– De schoolontwikkeling stagneert. Belangrijke processen liggen stil;

– De communicatie verloopt niet goed, er ontstaat irritatie, de samenwerking hapert;

– Er is een vacature, die niet meteen vervuld gaat worden.

Na mijn directeurschap op een school voor Speciaal Onderwijs ben ik op diverse scholen interimdirecteur geweest. Ook ben ik een aantal keren werkzaam geweest als sparringpartner van de zittende directeur om samen de schoolontwikkeling ter hand te nemen.

Bekosting van het interimschap kan en veel gevallen goed geregeld worden door een benoeming als invaller wegens ziekte van de directeur of door een tijdelijke benoeming als directeur. De kosten blijven voor het bevoegd gezag op deze manier laag.