Flageolet

Kindgesprekken

Bij Handelingsgericht werken stelt de leerkracht / de IB-er een aantal vragen:

Welke leerstof heeft dit kind nodig, welke didactiek is geschikt, welke materialen passen bij dit kind, hoe zou het leerkrachtgedrag er uit moeten zien enz. Steeds vaker worden er kindgesprekken gehouden waarin de leerkracht met het kind bespreekt wat de doelen zijn en waar het kind de komende tijd aan gaat werken. Het zijn vaak waardevolle gesprekken.

Met een aantal kinderen is het houden van deze gesprekken minder vanzelfsprekend. Het zijn kinderen, die moeilijker te bereiken zijn, die bijv. emotionele blokkades hebben, die zich af lijken te zonderen. De standaardbenadering werkt bij deze kinderen niet.

Flageolet verzorgt een training, waarin technieken worden behandeld om met deze kinderen toch kindgesprekken te kunnen voeren. Het gaat om een training omdat de technieken ook getraind worden. Door zelf te ervaren wat er gebeurt bij deze technieken wordt het makkelijker om het ook toe te passen en te kiezen welke technieken het beste bij u passen. Doelgroep voor deze training zijn IB-ers, netwerken uit samenwerkingsverbanden, teams.

Neem contact op voor een intake.