Flageolet

Planning en uitvoering van beleid

Uw team draait lekker. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke hindernissen, maar u bent tevreden. In 2011 is het schoolplan tot 2015 vastgesteld. U werkt hier nu een paar jaar aan.

Om er voor te zorgen dat alles goed blijft gaan is het soms goed een pas op de plaats te maken en een paar vragen te stellen:

– loopt het zoals we bedoeld hadden

– wat zijn onze sterke en onze minder sterke punten – zien we die nog wel zelf?

– is de communicatie goed, zijn we tevreden over de manier van leiding geven en leiding ontvangen?

– lopen de processen op school goed? Hoe ervaart een ieder de communicatie?

– zijn we ons nog goed bewust van onze opdracht, onze missie en visie?

– hoe is de balans tussen resultaatgericht werken en kindgericht werken?

Zo kunt u veel zaken tegen het licht houden. Een studiedag, waarin deze zaken besproken worden kan er toe leiden dat het één en ander opgefrist wordt, dat afspraken geëvalueerd worden, dat sommige zaken losgelaten worden omdat iets anders beter is.

Op landgoed De Elerberg kunt u in alle rust een dergelijke studiedag met uw team houden.