Flageolet

Programma tweedaagse

Inhoud
In deze tweedaagse training staat het werken met de tafelopstelling centraal.
Voor veel cliënten is de stap naar een familieopstelling met representanten een grote stap. Het werken met poppetjes is een mooie variant in het systemisch werken. In de veilige individuele therapeutische setting kan met een tafelopstelling enorm veel bereikt worden.

Drie-Fasen-Model
Het driefasenmodel is gebaseerd op jarenlange ervaring in het werken met cliënten. De door mij gevolgde opleidingen zijn een bron van inspiratie geweest om een eigen therapeutisch traject te ontwikkelen. De volgende opleidingen staan aan de basis:
– De opleiding tot ZKM-consultant.
– De opleiding NPL-coach (practitionar master practitionar)
– De opleiding Familieopstellingen (basisopleiding en masterclass)
Voorafgaand aan deze opleiding ben ik als pedagoog afgestudeerd aan de universiteit van Groningen.
Ook de opleiding tot all round Mediatior en de opleiding loopbaanbegeleiding en loopbaanmanagement maken deel uit van mijn vorming.

Het driefasenmodel bestaat uit de volgende drie fasen:
a. De tafelopstelling
Met de cliënt wordt een opstelling gedaan m.b.v. poppetjes.
Er kan daarbij gewerkt worden met vloerankers, kussens e.d.
De door Ruppert aangereikte werkwijze, waarbij de therapeut het verlangen representeert kan aanvullend ingezet worden.
b. Zoeken naar alternatieve strategieën voor belemmerende overlevingsmechanismen
Deze fase is van groot belang. De opstelling kan bevrijdend zijn en duidelijk maken welke overlevingsstrategieën hun werk deden. De zoektocht naar alternatieven en een manier om daar mee om te gaan kan voor de cliënt belangrijk zijn. Zonder nieuwe strategieën kan terugval naar oude strategieën immers voor de hand liggen?
c. Communicatieve vaardigheden
Het aanleren van belangrijke communicatieve technieken kan het laatste onderdeel zijn.
(“Dit was precies wat ik nog nodig had” was een reactie van een cliënt)

Tijdens de tweedaagse wordt ingegaan op fase 1: De tafelopstelling.


Dag 1.

10.00 uur Kennismakingsronde
10.30 uur Inleiding op de achtergronden van de tafelopstelling.
(theorieën, valkuilen, mogelijkheden)
11.30 uur Eerste praktijkoefening

12.30 uur Lunch

13.30 uur Bespreking ervaringen eerste praktijkoefening
14.00 uur Tafelopstelling met één van de cursisten door Henk Altena.
(hiervoor nemen we de tijd, die ik tijdens sessies ook gebruik)
De overige cursisten krijgen een observatieopdracht tijdens deze sessie
16.00 uur Bespreken van de sessie
We maken samen het palet van mogelijkheden. (creatieve opdracht)
17.00 uur Afsluiting van dag 1.

Dag 2.

10.00 uur Verdere theoretische onderbouwing.
Deze onderbouwing moet leiden tot het in kaart brengen van vaardigheden, die de therapeut kan toepassen.
11.00 uur Praktijkoefeningen in drietallen.
Integratie van vooraf opgedane kennis in de tafelopstelling.
12.00 uur Nabespreking en voorbereiding op de middag.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Praktijkoefening:
Tafelopstelling in drietallen.
De therapeut start met een korte intake en begeleidt een tafelopstelling.
Eén van de cursisten is cliënt, de andere cursist is co-therapeut.
Drie sessies van drie kwartier geven iedereen de mogelijkheid ervaring op te doen.
16.30 uur Nabespreking en evt. vervolgafspraken.
17.30 uur Afsluiting.